Projektai

 

BCT AEI Gamybos pajėgumų įrengimas

UAB „Baltec CNC Technologies“nuo 2023 m. rugsėjo mėn. 28 d. iki 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas“, Nr. S-02-011-K-0165 bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ programą. Daugiau

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto vykdytojas UAB „Baltec CNC Technologies“ 2020 m. gruodžio 21 dieną pradėjo vykdyti projektą „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Daugiau

Skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas (2 etapas)

UAB „Baltec CNC Technologies“ kaip projekto vykdytojas nuo 2020 m. birželio mėn. 8 d. pradėjo vykdyti projektą „Skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas (2 etapas)“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 "Pramonės skaitmeniniams LT". Daugiau

 Individualizuotos gamybos darbo centrų monitoringo ir rezultatų vertinimo sistema, paremta pramoninio daiktų interneto (IIoT) technologijomis

UAB „Baltec CNC Technologies“kaip projekto vykdytojas kartu su partneriu UAB „De Futuro“ nuo 2020 m. liepos mėn. 1 d. pradėjo vykdyti projektą „Individualizuotos gamybos darbo centrų monitoringo ir rezultatų vertinimo sistema, paremta pramoninio daiktų interneto (IIoT) technologijomis“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.Daugiau

Dalyvavimas tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo (EĮT) organizacijos, renginiuose

Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklas, reikalingas inovatyviems produktams ir technologijoms kurti. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes. Daugiau

Naujų galimybių paieška ir tikslinės eksporto rinkos stiprinimas

Lietuvos įmonės kasmet vis labiau orientuojasi į užsienio rinkas, nes prekių ir paslaugų eksportas didina ūkio subjektų pelningumą, skatina veiklos plėtrą, greičiau atsiperka investicijos, kuriamos naujos darbo vietos, o tai daro tiesioginę įtaką ekonomikos augimui. Siekiant „Baltec CNC Technologies“ išlikti konkurencingai metalo apdirbimo rinkoje, reikia įmonei stiprinti eksporto pozicijas naujose ir palaikyti pozicijas jau esamose rinkose. Daugiau
 

Organizacijos darbuotojų mokymas pameistrystės forma, kvalifikacijos daliai įgyti

Projekto vykdytojas UAB „Baltec CNC Technologies“ 2018 m. gegužės 18 dieną pradėjo vykdyti projektą „Organizacijos darbuotojų mokymas pameistrystės forma, kvalifikacijos daliai įgyti“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-02-0005) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827. Daugiau

Skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas

UAB „Baltec CNC Technologies“kaip projekto vykdytojas nuo 2018 m. liepos mėn. 2 d. pradėjo vykdyti projektą „Skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 Pramonės skaitmeniniams LT. Daugiau
 

Pažangi roboto manipuliatoriaus sistema, skirta CNC apdirbimo centrams (RoboCNC)

UAB „Baltec CNC Technologies“ kaip projekto vykdytojas nuo 2018 m. liepos mėn. 2 d. pradėjo vykdyti projektą „Pažangi roboto manipuliatoriaus sistema, skirta CNC apdirbimo centrams (RoboCNC)“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Daugiau

DPT diegimas inovatyvių produktų gamybai

UAB „Baltec CNC Technologies“ kaip projekto vykdytojas nuo 2017 m. gruodžio mėn. 20 d. pradėjo vykdyti projektą „DPT diegimas inovatyvių produktų gamybai“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 DPT pramonei LT+. Daugiau

Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto vykdytojas UAB „Baltec CNC Technologies“ 2017 m. birželio 1 dieną pradėjo vykdyti projektą „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827. Daugiau

Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering Metalworkers For Smart Factories Of The Future (4CHANGE)

UAB „Baltec CNC Technologies“ kartu su partneriais nuo 2016 m. gruodžio mėn. 1 d.  pradėjo vykdyti projektą „Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering Metalworkers For Smart Factories Of The Future (4CHANGE)“ pagal Erasmus+ programos KA2 pagrindinį veiksmą Strateginės partnerystės. Daugiau

Eksporto rinkos Vokietijoje stiprinimas

Siekdama didinti eksporto apyvartas BCT nuolatos dalyvauja įvairių šalių tarptautinėse parodose, pristatydama savo gaminamus precizinius komponentus ir teikiamas CNC metalo apdirbimo paslaugas. Daugiau

iMON sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai

UAB „Baltec CNC Technologies“ su partneriais užbaigė įgyvendinti inovacinį projektą „Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai (iMON)“. Projektą nuo 2013-10-01 d. iki 2015-09-30 d. vykdė sveikatingumo klasteriui „iVita“ priklausančios trys bendrovės: „Baltec CNC Technologies“, „De Futuro“ ir „Audimas“.Daugiau
 
 
BCT sėkmingai įgyvendino projektą „Šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas įmonėje“, kuriam buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Procesas LT“. Daugiau
 

Programinės įrangos, skirtos multimodalinių signalų registravimui bei pirminiam savalaikiam jų apdorojimui, sukūrimas

BCT 2013 m baigė vykdyti projektą „Programinės įrangos, skirtos multimodalinių signalų registravimui bei pirminiam savalaikiam jų apdorojimui, sukūrimas“, projekto numeris VP2-1.3-ŪM-05-K-02-157. Daugiau
 

Įgyvendinamas projektas „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas įmonėje“

Šiuo metu UAB „Baltec CNC Technologies“ įgyvendina iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas įmonėje“. Projektas skirtas bendrovės konkurencingumo didinimui diegiant vadybos ir valdymo sistemas/metodus. Daugiau

Įgyvendinamas projektas UAB „Baltec CNC Technologies“ MTTP infrastruktūros sukūrimas

Šiuo metu įmonė įgyvendina iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „UAB „Baltec CNC Technologies“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“. Projektas apima bendrovės investicijas į naujos mechanikos produktų laboratorijos sukūrimą. Daugiau
 

Kokybiškai naujos žmogaus fiziologinių parametrų stebėjimo ir fizinio pajėgumo testavimo sistemos sukūrimas

Projektas yra skirtas žmogaus fiziologinių parametrų stebėjimo ir fizinio pajėgumo testavimo sistemai sukurti. Projekto poreikį sąlygojo tikslinės vartotojų rinkos poreikiai, kuriuos atspindi bendra ES vykdoma politika bei technologinės galimybės. Fizinio aktyvumo lygio sumažėjimas, didėjantis žmonių nutukimas, to pasekoje kylančios ligos, yra viena iš didesnių ES sociologinių problemų. Daugiau
 

Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklų atlikimui, siekiant sukurti IT sistemą, skirtą vairavimo įpročių bei automobilių dinamikos parametrų stebėjimui ir analizei

Projektas skirtas BCT techninei galimybių studijai parengti, ruošiantis įgyvendinti MT veiklas, reikalingas įgyti naujų žinių naujos IT sistemos, skirtos vairavimo įpročių bei automobilių dinamikos parametrų stebėjimui ir analizei, kūrimui. Tęstinėse projekto veiklose numatytas kurti produktas leis taupyti kurą, lavinti ekologijai draugiškus vairavimo įpročius bei sumažinti CO2 emisiją, padidins saugumą keliuose bei prisidės prie aukštesnės vairuotojų sąmonės formavimo.Daugiau
 

Studijos paruošimas radijo modulio (2,4Ghz radijo dažnio), skirto bio-mikro sensoriniams tinklams, sukūrimui, siekiant pasirengti mokslinių tyrimų veiklų vykdymui

Projektas skirtas BCT techninei galimybių studijai parengti, ruošiantis įgyvendinti MT veiklas, reikalingas įgyti žinių naujos autonominės daugiafunkcinės skaičiavimo platformos su bevieliu ryšiu kūrimui. Daugiau

 

Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas

2006 kovo 6 dieną UAB “Baltec CNC Technologies”ir UAB “Sebra” , LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ES struktūrinių fondų paramos sutartį įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę “Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas”. Šios sutarties objektas yra mokymų projektas, kurio tikslas didinti įmonės konkurencingumą, investuojant į bendrąjį bei specialųjį mokymą ir įgūdžių formavimą. Daugiau
 

Kompleksinės sveikatinimo įrangos sistemos sukūrimas

2005 metų lapkričio 15 dieną viena iš didžiausių intelektualios sporto inžinerijos įmonių Lietuvoje BCT, Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė ES struktūrinių fondų paramos sutartį, kuri žymi taikomųjų tyrimų ir technologinės plėtros pradžią sporto inžinerijos srityje – projekto veiklos bus atliekamos siekiant sukurti inovatyvią, kompleksinę sveikatinimo įrangos sistemą „Gudris“. Daugiau