Nuolatinis tobulėjimas

BCT skiria didelį dėmesį nuolatiniam veiklos tobulinimui. Kiekvieną dieną mes dirbame stengdamiesi optimizuoti veiklos procesus, išlaikyti produkcijos pristatymo terminus, sumažinti produkcijos kaštus ir maksimizuoti darbo vietos saugą.
 
Tobulinimo iniciatyvos yra įgyvendinamos visose įmonės grandyse nuo darbininkų iki vadovų. Turėdami bendrą suvokimą ir tikslą mes galime pasiekti efektyvius ir tvarius rezultatus.
 
Visi įmonėje vykstantys procesai yra stebimi KPI sistemos pagalba. Analizuojami nuokrypiai, jog būtų galima identifikuoti pagrindines priežastis. Aiškiai nustačius problemą inicijuojami atitinkami pokyčiai, kurių pagrindinis tikslas - pasiekti geresnių rezultatų ateityje. 

BCT yra suformuotos darbo grupės, kurios specializuojasi šiose srityse:

5S - Darbo vietų optimizacimas ir sauga;

SMED - perderinimų valdymas. Tai yra svarbu mūsų įmonei, orientuotai į gamybą mažomis serijomis;

SW – geriausių praktikų nustatymas ir standartizavimas;

KAIZEN - nedidelių patobulinimų darbo vietose įgyvendinimas;

PDCA - procesų tobulinimas.

 

 

Atgal