Apie kokybę

Visuose etapuose, pradedant kliento paklausimo analize, baigiant garantinių įsipareigojimų vykdymu, įmonėje skiriamas didžiulis dėmesys ne tik produkcijos, bet ir procesų kokybei. 
 
Nuo 2000 m. įdiegta kokybės vadybos sistema atitinkanti ISO 9001. Pagal šio standarto reikalavimus visos įmonės procedūros aiškiai aprašytos ir vizualizuotos įmonės kokybės vadove.  Periodiškai vykdomi vidiniai ir išoriniai auditai užtikrina visų darbų vykdymą pagal numatytą tvarką. Įmonės tobulinimo veikloje inicijuoti patobulinimai vėliau yra standartizuodami įvedant pakeitimus procedūrų aprašymuose bei apmokant susijusius darbuotojus. Naudojama Monitor sistema užtikrina informacijos atsekamumą, leidžia greitai nustatyti esminę neatitikties priežastį, numatyti korekcinius ir prevencinius veiksmus. 
 
Gaminių kokybė užtikrinama vykdant nuolatinę neatikčių prevenciją. Detalių atitikimas techninės dokumentacijos reikalavimams kontroliuojamas šiais etapais:
  • Įeitinė medžiagų ir ruošinių patikra;
  • Darbininkų matmenų patikra darbo vietoje;
  • Atrankinė kokybės inžinierių matmenų patikra darbo vietose;
  • Serijinių gaminių pirmos detalės patikra matavimo laboratorijoje;
  • Galutinė pagamintos produkcijos kontrolė matavimo laboratorijoje.
Galiojanti tvarka numato kiekvieno darbuotojo atsakomybę už atliekamo darbo kokybę, leidžia identifikuoti neatitikimus pirminėje stadijoje bei greitai numatyti prevenciją. 
 
Tiksliems matavimams užtikrinti pasitelkiame modernią Mitutoyo, Precitool, Global, Etalon, Zoller ir kitų gamintojų įrangą. Visoms matavimo priemonėms yra suteikti unikalūs identifikacijos numeriai, pagal kuriuos periodiškai vykdoma patikra ir kalibravimas. Ypač tiksliems matavimas naudojame šias matavimo mašinas:
 

Matavimo  įrenginio pavadinimas

Matavimo ribos,  mm

Tikslumas, mm

Matavimo mašina GLOBAL CLASSIC

700x1000x660
0,0025

Matavimo mašina ETALON Derbi 45

400x500x400
0,003

Įrankių matavimo įrenginys ZOLLER Smile V300

300x300
0,01

Manipuliatorius ROMER ABSOLUTE ARM

600x600
0,025