2018

Baltec  CNC Technologies leidinyje „INSIDE INDUSTRY“

BCT atstovai plėtros vadovas E.Rimša ir pardavimų vadovė V. Jasiūnienė davė interviu leidiniui „Inside Industry“  2018 edition 9/1, kuris publikuojamas internete. Straipsnyje kalbama apie įmonės plėtrą bei numatomas 10% investicijas nuo apyvartos įrengimams bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 2018 metais. Pagrindinis akcentas straipsnyje yra įmonės procesų optimizavimas, lankstumas prisitaikant prie rinkos ir vis augančių klientų poreikių, gaminamų detalių tikslumas, puiki komunikacija su klientais ir gera kainų strategija.
 
Daugiau informacijos ir straipsnį apie įmonę galite rasti 62 puslapyje adresu: